ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ชิ้นส่วน สวิทซ์ แผงวงจร รวมถึงส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อัครโภคิน จำกัด (AKARAPOKIN CO., LTD) เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า สวิทซ์ ฟิวส์ เต้ารับ ปลั๊กไฟ ชุดปลั๊กพ่วง หลอดไฟ แผงวงจร แผงควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่างทีมผู้บริหารและทีมงานที่เชียวชาญ ที่ผ่านเรามีการสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยมีอยู่นิ่งให้ก้าวตามทันโลกอยู่เสมอ และยังสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างเป็นมีอาชีพ

VISION

“เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ชิ้นส่วน สวิทซ์ แผงวงจร รวมถึงส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม พัฒนาได้อย่างรวดเร็วก่อนใคร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และอนาคต”

MISSION

ด้านการบริหารและการตลาด

  • นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • เพิ่มศักยภาพในการบริการของบุคลากร ในการดูแล และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

พัฒนาด้านบุคลากร

  • อบรมเพื่มความรู้ให้กับพนักงานทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดตัวชี้จัดผลงานและเป้าหมายในงานให้ทุกส่วนงานอย่างชัดเจน

เป้าหมาย

  • ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจลด ต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า
  • ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าให้รวดเร็ว และเรียบร้อยโดยเร็วที่สุด
  • นำเสนอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าพึงพอใจ ทั้งด้านราคา และคุณภาพ

หลักในการบริหาร

  • ตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดมากที่สุด
  • บริการหลังการขายอย่างมีมาตรฐานด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด
  • แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพือลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

การบริการของเรา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สวิทซ์
แผงวงจร
ปลั๊กไฟ ชุดปลั๊กพ่วง
เครื่องจักร
นำเข้า และจัดหา
ให้คำปรึกษา และแนะนำ
ติดตั้ง และบริการหลังการขาย
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ออกแบบ และนำเสนอเทคโนโลยี

ผลงานของเรา

ติดต่อเรา

บริษัท อัครโภคิน จำกัด

815 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558108966

Email : sales@akarapokin.com
โทร: 02-514-0111